top of page

Foto: Camilla Borgland

Timeplan

Barn 8-13 år:
Mandager kl.18.00-19.30
 
Voksne 14-99 år:
Alle partier:
Mandager kl.18.00-19.30/ (19.30-21-egentrening)
Torsdager kl.19.00-20.30
 
Vidrekommende voksne:
Torsdager kl.20.30-22.00
 
Egentrening, voksne:
Fredager, etter avtale kl.19.00-21.00
PS: Vi har dessverre ingen trening i skolens ferier.
Med unntak av sommertrening for voksne, men kun etter avtale.
bottom of page