top of page

NKF's medlemsverktøy

Man melder seg inn i klubben via -

Norges Kampsport Forbund sine hjemmesider.

Hvis du allerede har en "min idrett profil" logger du inn med denne.

Om ikek trykker du på ny bruker og legger inn informasjonen.

Videre så godkjenner vi hvert enkelt medlem.

 

Ta kontakt med oss for spørsmål.

 

Foto: Karine Tofsland

Logg inn

Kontigent

Pris for trening

 Voksne: 2040 kr i året

 Barn:     1200kr i året

Vi fakturer via avtalegiro eller e-faktura med bypass systemet.

Første faktura koster litt mer for den har både kontingent/årsavgift som dekker forsikring (120kr) og treningsavgift i seg.

Fakturaer etter dette har kun treningsavgift og et faktureringsgebyr :)


 Familiemoderasjon kr 100.- pr. person.

Dette dekker ordinær trening, forsikring og
medlemskap i Norges Kampsportforbund
(Særforbund i Norges Idrettsforbund).

 

Vi fakturerer via avtalegiro per mnd. April er litt dyrere da den dekker forsikring og treningsavgift. Vi anbefaler alle og benytte seg av denne.

Årsavgiften for forsikring er satt til 120kr (10,- x 12 mnd)

(5kr i faktureringgebyr per mnd , gjelder (2020)- settes av ekstern leverandør)

Instruktører med partiansvar betaler kun årsavgift.

Hjelpe-trenere betaler halv treningsavgift + årsavgift.

(Vi gir ikke lønn til de som er instruktører i klubben. Det er frivillig innsats.)

Styre og andre verv får gratis trening, som et ledd i å prøve å få flere til å si ja til å sitte i styre. Men de må betale årsavgift.

Alle medlemmer som er registrert inn i klubben, må betale årsavgift uavhengig av verv eller andre oppgaver. Det er et krav fra NIF.

Dette gjelder også dersom man er satt til passiv, pga graviditet, skade, militærtjeneste eller lignende.

HUSK at alle endringer til ditt medlemskap skal meldes inn til klubben.

bottom of page