top of page

Styre og trenere

Styret:

 

Funksjon:

Leder                       Karine Tofsland

Nestleder                Bjørn Tore Seter

Styremedlem         Veronica Meland

Styremedlem         Thomas Andersen

Styremedlem         Ulrik Krona

Varamedlem          John Arne Olsen

Varamedlem          Nina Gran Henriksen

 

Tønsberg Ju Jitsu klubb er hele tiden opptatt av å ha kvalifiserte instruktører

som er dyktige både faglig og pedagogisk. Vi sender kontinuerlig våre

instruktører på trenerkurs gjennom utdanningssystemet til

Norges Idrettsforbund.

Instruktørutdanningen veksler mellom teoretiske og praktiske oppgaver.

En kursperiode følges gjerne opp av en praktisk instruksjonsperiode i

klubben hvor instruktøren jobber mot

bestemte mål under oppsyn og veiledning av hovedinstruktør.

 

 

Instruktører:

 

Navn:

Bjørn Tore Seter       Sort belte,  2. Dan

Ulrik Krona                Sort belte, 2.  Dan

Karine Tofsland         Blått belte, 2. kyu

Hjelpeinstruktører:

Dominique Choquet Brunt belte 1. kyu

Erik Bryntesen 

Alf Bjerke

John Arne Olsen

 

 


Foto: Frank Hesjedal

 


Foto: Pål S. Jensen

bottom of page