top of page

Styre og trenere

Styret:

 

Funksjon:

Leder                       Karine Tofsland

Nestleder                Bjørn Tore Seter

Styremedlem         Øystein Follestad

Styremedlem         Bjørn Fredriksen

Styremedlem         Ulrik Krona

Varamedlem          John Arne Olsen

Varamedlem          Veronica Meland

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønsberg Ju Jitsu klubb er hele tiden opptatt av å ha kvalifiserte instruktører

som er dyktige både faglig og pedagogisk. Vi sender kontinuerlig våre

instruktører på trenerkurs gjennom utdanningssystemet til

Norges Idrettsforbund.

Instruktørutdanningen veksler mellom teoretiske og praktiske oppgaver.

En kursperiode følges gjerne opp av en praktisk instruksjonsperiode i

klubben hvor instruktøren jobber mot

bestemte mål under oppsyn og veiledning av hovedinstruktør.

 

 

Instruktører:

 

Navn:

Bjørn Tore Seter     Sort belte,  1. Dan

Ulrik Krona             Sort belte, 1. Dan

Bjørn Fredriksen    Sort belte,  1. Dan

Trygve Johansen    

Øystein Follestad   

Dag E. Fredriksen

Karine Tofsland

Hjelpeinstruktører:

Dominique Choquet

Erik Bryntesen

Alf Bjerke

Hege Grøtterud

 

 


Foto: Frank Hesjedal

 


Foto: Pål S. Jensen

bottom of page