top of page

Om partiene i klubben

Barneparti

Fra 9 til 13 år.

På treningene er det lagt opp til mye lek og bevegelse som i tillegg til at det er

moro også forbedrer barnas motorikk. Barna trener også selvforsvar med

hovedfokus på frigjøringer og grunnleggende bevegelser, basert på tradisjonell

ju jitsu. Det er lagt mest vekt på teknikker som ikke inneholder slag og spark.

Vi er opptatt av at det opprettholdes en viss disiplin på barnepartiene.

Vi tror dette er viktig for at barna skal lære å respektere hverandre i

forhold til likhet. Det er også en del av det å trene selvforsvar, hvor man

etterhvert får kunnskap som må håndteres på en riktig måte.

Det er derfor også viktig at barna respekterer hverandre i treningsøyeblikket

slik at ingen blir skadet. Vi er klare på at misbruk av de ferdigheter som

tilegnes på trening vil føre til eksklusjon fra klubben.

I de fleste selvforsvarssystemer eksisterer det en "Budoetikette", dvs. noen

regler og ritualer som sier noe om hvilke normer man har å forholde

seg til i en klubb.

I vår stilart har vi for eksempel et hilserituale før og etter trening for

å vise hverandre respekt. Vår budoetikette sier også noe om hvordan

man skal forholde seg til instruktør og medelever. 
Barna graderes mer etter budoetikette og oppførsel på matta enn etter

ferdigheter i selvforsvar.

 

 

 

Voksenparti

Fra 14 år og oppover.

På dette nivået legges det opp til allsidig selvforsvarstrening.

Det legges også vekt på styrke, bevegelighet (uttøying) og motorikk.

Treningene blir også litt mer krevende ettersom ferdighetene øker.

Vi er også opptatt av likhet og gjensidig respekt.

Ju Jitsu er like mye fin trim som det er selvforsvar, og det passer for

kvinner og menn i alle aldre. Man konkurerer hele tiden med seg

selv slik at det er aldri for sent å begynne.

 


Foto: Karine Tofsland

 

 


Foto: Karine Tofsland

 

 


Foto: Pål S. Jensen

bottom of page