top of page

For medlemmer

Dette er en logg inn som gir deg som aktivt medlem tilgang til ditt aktuelle pensum med mer på klubben sin hjemmeside.

 

"Logg inn NKF" under "Bli medlem" er for å registere deg inn i klubben via kamsportforbundets sider. Dette har noe med forsikring, og vår rapportering til forbundet å gjøre.

 

 

Ved spørsmål kontakt Karine på tlf. 99200914.

bottom of page