top of page

Årsmøte for driftsåret 2018


Innkalling til årsmøte Tønsberg Ju jitsu

Sted: Peppes pizza Tønsberg brygge

Når: 11.03.2019

kl. 20.00- ca.22.00

Sakslisten er listet lenger ned. Andre saker til årsmøtet må spilles inn senest 2 uker før møtet. Eventuelle forslag til aktuelle kandidater til styre kan meldes til klubben senest 2 uker før møtet. Klubben spanderer pizza på deltagerne, som er betalende medlemmer av klubben, som stiller i møtet. For å ha stemmerett må man være registrert medlem og ikke skylde/ha upogjorte betalinger til klubben, som f.eks. årskontoigentkontigent, treningsavgift ol. PS: Dette er rett etter trening på mandagen, så det er mulig å sitte på ned til byen for dem som ønsker kjøre. Vell møtt! Mvh. Styret, Tønsberg Ju Jitsu Klubb

Innkallingen ligger også allerede på facebokk.

Påmelding trengs for å ha nok mat og plass til alle. Saksliste: Årsmøte 2018 Tønsberg Ju Jitsuklubb Saker: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Dirigent: Sekretær: Representanter: 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

6.1 Klubben fyller 40 år som klubb i år. Vi skal ha leir og bankett. Bare litt info rundt dette.

Påvirker budsjett litt. Trenger frivillige. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: Se valg komiteens innstilling a) Leder og nestleder b) Tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. d) 2 revisorer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte

Vi inviterer herved til årsmøte. Sakslisten er listet lenger ned. Andre saker til årsmøtet må spilles inn senest 2 uker før møtet. Eventuelle forslag til aktuelle kandidater til styre kan meldes til k

bottom of page