top of page
Søk
  • Forfatterens bildeTønsberg Ju Jitsu Klubb

Årsmøte for driftsåret 2020

Oppdatert: 16. jun. 2021

Innkalling til årsmøte for driftsår 2020

Tønsberg Ju jitsu

Sted: Google meet, se egen møtelink.

Møte dokumenter som regnskap osv. blir tilgjengelig en uke før møte via egen link under.

meet.google.com/dhg-eccq-zuv

møtekode: dhg-eccq-zuv

Dersom det løsner på covid 19 restriksjonene tar vi årsmøte på peppes pizza. Beskjed blir i så fall gitt i god tid,

Dato: 17.06.21 kl.19

tlf. 98607622 for spørsmål

Sakslisten er listet lenger ned.

Andre saker til årsmøtet må spilles inn senest 2 uker før møtet.

Eventuelle forslag til aktuelle kandidater til styre kan meldes til klubben senest 2 uker før møtet.

Klubben spanderer normalt pizza på deltagerne, som er betalende medlemmer av klubben, som stiller i møtet. I år får vi se hvordan vi gjør det siden det med stor sannsynlighet blir digitalt.

Det er satt av 2,5 t. Bruker vi mindre tid så avslutter vi bare litt før.

For å ha stemmerett må man være registrert medlem og ikke skylde/ha upogjorte betalinger til klubben, som f.eks. årskontoigentkontigent, treningsavgift ol.

Vell møtt!

Mvh.

Styret, Tønsberg Ju Jitsu Klubb

Saksliste:

Årsmøte 2020

Tønsberg Ju Jitsuklubb

Saker:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Dirigent:

Sekretær:

Representanter:

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg: Se valg komiteens innstilling

a) Leder og nestleder

b) Tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


40 visninger0 kommentarer
bottom of page