top of page

Årsmøte

Oppdatert: 8. apr.

Vi inviterer herved til årsmøte.


Sakslisten er listet lenger ned.

Andre saker til årsmøtet må spilles inn senest 2 uker før møtet.


Eventuelle forslag til aktuelle kandidater til styre kan meldes til klubben senest 2 uker før møtet.


Klubben spanderer pizza på deltagerne, som er betalende medlemmer av klubben, som stiller i

møtet.


For å ha stemmerett må man være registrert medlem og ikke skylde/ha upogjorte betalinger til klubben, som f.eks. årskontoigentkontigent, treningsavgift ol.


Årsmøte holdes i hallen etter trening 💪


Vell møtt!


Mvh.

Styret, Tønsberg Ju Jitsu Klubb


Saksliste:

Tønsberg Ju Jitsuklubb

Saker:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Dirigent:

Sekretær:

Representanter:

4. Behandle idrettslagets årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg: Se valg komiteens innstilling

a) Leder og nestleder

b) Tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

G) kasserer

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page